Data zburzenia Jerozolimy

Z JWORG.XYZ
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Świadkowie Jehowy odrzucają rok 587 przed Chr. jako datę zburzenia Jerozolimy. Wprowadzili zamiast tego swoją datę, wpierw rok 606, a z czasem 607. Te daty nie mają potwierdzenia ze strony historyków i znawców starożytności. Rok 607 służy Towarzystwu Strażnica do wyliczenia roku 1914, w którym rozpoczął się "czas końca", "niewidzialna obecność Chrystusa", Jego inspekcja na ziemi i królowanie w niebie. Rok 606 przed Chr., jako początek "czasów pogan", funkcjonował w nauce czasopisma Strażnica od 1879 roku, a nawet od 1877, gdy C. T. Russell (zm. 1916), prezes Towarzystwa Strażnica, wydał swą pierwszą książkę pt. The Three Worlds (wraz z N. Barbourem). Jednak jeszcze wcześniej, bo w 1876 roku w czasopiśmie Bible Examiner, wspomniał on o nim wraz z rokiem 1914. W swoim tomie C. T. Russell napisał: „Świadectwo Pisma Św., odnośnie tego, że »Czasy Pogan« stanowią peryod 2520 lat, od roku 606 P. Ch. do R. P. 1914 włącznie, jest jasne i mocne” (Nadszedł Czas 1919 [ang. 1889] s. 82). Przed C. T. Russellem o roku 606, który go doprowadzał do roku 1914, nauczał adwentysta N. Barbour: „A w roku 1875 Nelson H. Barbour oznajmił na łamach swego czasopisma Herald of the Morning, że w roku 1914 zakończy się okres nazwany przez Jezusa »wyznaczonymi czasami narodów« (Łukasza 21:24)” (Przebudźcie się! Nr 11, 1994 s. 26). Świadkowie Jehowy uznawali rok 606 aż do 1942 roku. Przez ponad 60 lat rok 606 był przyjmowany bez zastrzeżeń. Obecnie również tak samo akceptowany i nauczany jest w Towarzystwie Strażnica rok 607 przed Chr. Do dziś trwa to już ponad 75 lat, od roku 1943. Raymond Franz (1922-2010), były członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy (1971-1980), tak wspominał i komentował zamianę roku 606 na 607: „Dopiero po śmierci Rutherforda, w 1942 roku, wprowadzono zmianę dotyczącą 606 roku p.n.e. jako punktu wyjściowego przy obliczeniu 2520 lat. Dziwne to, ale do faktu, iż 2520 lat – licząc od roku 606 p.n.e. – kończy się w roku 1915, a nie w 1914, nie przyznawano się ani nie ustosunkowywano się przez ponad 60 lat. Następnie po cichu początkowy punkt cofnięto o jeden rok, a więc do roku 607 p.n.e. po to, aby utrzymać rok 1914 jako zakończenie 2520 lat. Nie odkryto żadnego dowodu historycznego, który wskazywałby, że zniszczenie Jerozolimy wydarzyło się o rok wcześniej, niż dotychczas wierzono. To cofnięcie daty o rok – łatwo to zrobić na papierze – podyktowane było pragnieniem organizacji, aby zachować rok 1914 jako datę, na którą wskazywano przez wiele lat, czego nie robiono w przypadku roku 1915” (Kryzys sumienia R. Franz, 2006 s. 278-279).

Biblijną polemikę dotyczącą roku 607 opisano w tym oto tekście:
https://www.apologetyka.info/swiadkowie-jehowy/w-obronie-wiary/55-rok-607-przed-chrystusem,236.htm

Inne teksty związane z tą tematyką:
https://www.apologetyka.info/swiadkowie-jehowy/czasy-pogan-czy-zmieniane-przez-towarzystwo-straznica,533.htm
https://www.apologetyka.info/swiadkowie-jehowy/koniec-czasow-pogan-i-koniec-swiata-co-wyznaczay-i-oznaczaja-dla-swiadkow-jehowy,1147.htm
https://www.apologetyka.info/swiadkowie-jehowy/rok-606-czy-607-przed-chr-i-inne-daty-alternatywne,715.htm

https://piotrandryszczak.pl/siedem_czasow.html
https://piotrandryszczak.pl/jan_lew_czy_nabuchodonozor_zburzyl_jerozolime_w_607_cz.1.html (11 części)
https://piotrandryszczak.pl/jan_lew_koregencje_krolow_w_biblii_a_kwestia_roku_zburzenia_jerozolimy.html
https://piotrandryszczak.pl/jan_lew_tak_zwana_chronologia_biblijna_towarzystwa_straznica.html (tekst C. O. Jonssona)
https://piotrandryszczak.pl/jan_lew_niekonsekwencja_towarzystwa_straznica_w_kwestii_roku_539_i_585_przed_chrystusem.html
Książka pt.Krytyczna analiza chronologii Świadków Jehowy C. O. Jonsson, Gdynia 2002: http://sn.org.pl/files/ksiazki/Kwestia%20Czasow%20Pogan.pdf

Angielska wersja (nowe wydanie): The Gentile Times Reconsidered C. O. Jonsson, Atlanta 2004: http://kristenfrihet.se/english/gtr4/contents.htm

Pobierz "Obalić 607": https://drive.google.com/file/d/11LDkmzpENPdFn65-FZMdPVtrP3jvV8XU/view?usp=sharing